08 август 2010

Uloženo – vraćeno

Telekom Srpske ima dobru korporativnu kulturu, a zahvaljujući tome što je otvoreno A.D. čijim se akcijama trguje na berzi, ima i obavezu da redovno objavljuje svoje poslovne rezultate. Ja transparentnost uvek pozdravljam!

Malo googlajući po Internetu, lako je pronaći podatke o Telekomu Srpske za prethodnih nekoliko godina. I ja ih na ovom blogu redovno beležim. Ovoga puta moj mali doprinos neka bude u sistematizaciji tih podataka o prihodu i zaradi Telekoma Srpske, koji je od druge polovine 2007. pod "skutima" Telekoma Srbija (65% akcija).Usled ekonomske krize, primetan je pad prihoda već od sredine prošle godine, a na polovini tekuće godine taj pad je evidentan. Evidentno je i značajno učešće troškova, pri čemu nije uočljiv “očekivani” trend kresanja troškova od strane novog “privatnog” vlasnika. Upoređivanjem perioda 1H2007 i 1H2010 lako je uočiti da neto dobit ne prati porast prihoda.

Prema globalnim ekonomskim pokazateljima, kriza ne jenjava, naprotiv, u zemljama “u tranziciji” se očekuje njeno “produženo” delovanje. Stoga se može pretpostaviti da su 2008. i 2009. bile “zlatne” godine u poslovanju Telekoma Srpske i da je Telekom Srbija, kao većinski akcionar, za te dve godine imao mašala-ćar od oko 74 miliona € (65% ukupne dvogodišnje dobiti). Telekom Srbija je kupio većinski paket u Srpskoj za oko 646 miliona €, a prema rečina gen.dir-a Telekoma Srpske do sada je (za protekle 3 godine) u investicioni razvoj Telekoma Srpske uloženo oko 400 miliona KM (ili oko 200 miliona €).

Još jedan podatak sa Net-a: Telekom Srbija je do sada (tj. za prethodne 3 godine) u razvoj Mtel-a Crne Gore uložio oko 150 miliona €, a prema izjavi komercijalnog diretora Telekoma Srbija, Telekom Srbija na domaćem terenu u ovoj godini ulaže oko 200 miliona €, što je neznatno manje u odnosu na prethodnih par godina.

Koristeći matematičke alate za osnovnu školu, lako se da zaključiti da je Telekom Srbija u okviru grupe, za prethodne 3 godine, samo u investicije uložio oko milijardu € (i još jednom - milijardu €).
Ko ne može da prebroji nule, to je toliko da eventualni novi gazda neće ni morati više da ulaže, a ima samo da kaplje od efekata prethodno uloženog. Eto, da i ja nešto kažem u prilog protivnicima prodaje „zlatne koke”. Mada, što kaže Balašević, koke su čudne ‘tice, a to se i iz gore navedenih podataka može skontati.

To su fakta preuzeta sa „nepouzdanog“ izvora zvanog Internet. Zaključke, pametni ste, izvedite sami. Verujem i da ćete sami sebi postaviti i pametna pitanja. Ako ne, tu su komentari ;).