22 јануар 2014

Fenomen BIG DATABig Data je novi zvučni pojam u menadžmentu koji se odnosi na veliku količinu podataka koje karakteriše velika raznolikost i veliki protok (frekvencija). Ti i takvi podaci zahtevaju inovativne forme procesiranja i obrade radi unapređenja procesa donošenja odluka i optimizacije poslovnih procesa u organizaciji. Big data mogu biti veoma korisni za prediktivnu analizu čime bi imali veoma veliki uticaj na rast i razvoj poslovanja. Tehnologije su prisutne i raspoložive su za sve, ali samo mali broj kompanija je sposoban da dobro uklopi prednosti tehnologija sa sopstvenim korporativnim snagama i mogućnostima. Pokušaćemo da objasnimo zašto je veoma važno upravljanje mnoštvom podataka, njihova dostupnost, analiza i primena. Suština je kako iskoristiti mnoštvo podataka koji se svakodnevno produkuju u kompaniji kroz sve segmente njenog poslovanja i delovanja.

Rast količine podataka u poslovanju kompanija posledica je pada cena hard diskova, povećanja njihovog kapaciteta, povećanja stepena digitalizacije i informatizacije poslovnih procesa i rasta količine “velikih” fajlova za skladištenje, kao što su video fajlovi i sistemski log fajlovi. Big Data se odnosi na raspoložive podatke o ponašanju korisnika, o tržištu, o prodaji, itd. Big Data su istovremeno i problem i šansa, prilika i mogućnost da kompanija postane inovativnija, konkurentnija i produktivnija. Big Data, kao sposobnost da sačuvate (uskladištite) i analizirate ogromnu količinu podataka, ima velike posledice na IT sektor u kompaniji i one koji upravljaju bazama podataka. Šta ćete uraditi sa tim podacima, šta će vam ti podaci reći o vašim korisnicima, vašim poslovnim procesima, o performansama vaše kompanije? U narednih nekoliko godina biće potpuno vidljiva i jasna razlika u pogledu konkurentnosti između kompanija koje razumeju i koriste Big Data i kompanija koje nisu svesne značaja Big Data i ne znaju šta bi uradile sa njim(a). Iako svest o važnosti Big data raste, danas su samo dve kompanije u svetu sposobne da Big Data iskoriste na pravi način: Google i Facebook. Ogromne mogućnosti za korišćenje Big Data imaju i vojno-bezbedonosno strukture, telekomunikacione kompanije, maloprodajni i veleprodajni lanci, finansijske, zdravstvene i proizvodne organizacije.

Podaci se mogu klasifikovati po količini (obimu), po raznolikosti (vrsti) i po brzini kojom se „proizvode”. Bez analize, podaci nisu upotrebljivi kao vid novog znanja tj. ne predstavljaju znanje. Analizom podataka određuje se njihova prava vrednost, koja može biti presudna u diferenciranju kompanije u odnosu na konkurenciju. Informacije mogu postati vredne ukoliko su transparentne i upotrebljive. Na osnovu njih se donose bolje odluke, unapređuju performanse kompanije i njenih proizvoda i/ili usluga, identifikuju ciljne grupe i oblasti u kojima treba delovati. Big data vam mogu pomoći da preciznije segmentirate korisnike, kreirate bolje pakete usluga i pravite uspešnije promocije. Najvažniji problem je kako obraditi veliku količinu podataka i infomacija na način da omogući unapređenje poslovanja i iskustva kupca, uz zadržavanje bezbednosti podataka i privatnosti korisnika. Na koji način treba dizajnirati i transformisati poslovne procese – npr. prodaju? Kako npr. podatke o ponašanju korisnika na Internetu i njihovim transakcijama korelisati (uskladiti) sa novim proizvodima i servisima. Ili, kako iskoristiti podatke o nedostatku servisa ili proizvoda, kao i vremenu čekanja korisnika na proizvod ili uslugu,  da bi se u kompaniji optimizovalo korišćenje resursa i korisnici dobili uslugu što je pre moguće. Cilj je da podaci kojima raspolažemo dovedu do pravih odluka (u pravo vreme) i najboljih planova.
 
Da bi se održala konkurentnost treba povezati poslovne procese i informacije. Proces nije ništa drugo do organizovanje ljudi, resursa i aktivnosti da bi se došlo do željenog cilja i rezultata. Dobar proces treba da bude skalabilan (nadogradiv), prilagodljiv i otporan da može da obradi povećanu količinu informacija. Uspešan proces je zasnovan na kvalitativnom, a ne kvantitativnom poboljšanju u odlučivanju. Često vidimo da fantastične aplikacije, sistemi i tehnologije ne donose i ne obezbeđuju očekivani boljitak i napredak. Osnovni razlog toga je što kompanije nisu redizajnirale svoje procese i obučile svoje zaposlene. U Big Data svetu, kreiranje procesa treba da definiše da li ćemo samo plivati u moru informacija ili ćemo te podatke koristiti da bi shvatili kako da budemo uspešniji.  Programske alate koji pomažu i omogućavaju da se ogromna količina podataka učini smislenom ne koriste programeri ili dizajneri baza podataka, već biznismeni koji znaju šta predstavljaju ti podaci i čemu mogu da služe. Alati za Big Data moraju da ukažu na nove zahteve poslovanja i pravac u kome treba delovati u procesu upravljanja kompanijom.

Jedan od vodećih ekonomista kompanije Google nedavno je rekao da smatra da će u narednim godinama posao statističara biti jedan od najtraženijih i najplaćenijih. Analitičari kompanije McKinsey kažu da će do 2018. godine SAD-u nedostajati više od 150.000 analitičara koji Big Data podatke mogu učiniti smislenim i upotrebljivim. U suštini, analitičarske sposobnosti i veštine postaće sve traženije i sve popularnije na tržištu. To će podrazumevati i odlično poznavanje vitalnih procesa u kompaniji, ali verovatno i produkovati još jedan novi tip menadžera – menadžere informacija.


Нема коментара: