11 децембар 2008

IPTV globalno

Nastavlja se intenzivan rast IPTV tržišta. Prema Gartnerovom istraživanju, ukupan broj IPTV korisnika u svetu krajem ove godine iznosiće oko 19,6 miliona (1,1% domaćinstava u svetu), što je porast za oko 64% u odnosu na kraj 2007. kada je ih bilo oko 12 miliona. Prihod od IPTV usluga porastao je takođe sa 2,3 na 4,5 mlrd $ (porast za oko 94%). Gartner predviđa da će do kraja 2012. biti oko 54,8 miliona IPTV korisnika (2,8% domaćinstava u svetu), a da će prihod tada iznositi oko 19 mlrd.$. Najviše IPTV korisnika trenutno ima u Zapadnoj Evropi (oko 8,2 miliona), dok se najveći prihod ubire u Severnoj Americi (2 mlrd $). Očekuje se da 2012. godine u Kini broj korisnika poraste sa sadašnjih 1,9 miliona na 21 milion. Zapadna Evropa bi prema procenama tada imala 18,8 miliona korisnika.

Pretpostavlja se da svetska ekonomska kriza neće mnogo uticati na tržište telekomunikacionih usluga i tržište zabave. Ako ne bude hleba, biće bar igara. A liči da se operatori od samog IPTV-a neće baš najesti hleba. Vreme je za triple-play, a pošto sledi ekonomska kriza, čak i za quadruple play.

Нема коментара: