22 октобар 2008

Liderstvo je u genima

Koje su razlike između lidera i menadžera ?
Lider je vođa - inspirator, motivator i predvodnik, a menadžer je upravnik ili administrator – osoba koja izvršava planirane zadatke upravljajući ljudskim i materijalnim resursima. Lider mora biti odličan menadžer i kao plus, mora da ima ideje i vizije, kao i način za njihovo realizovanje u datom okruženju. Lider je sposoban i da izabere odličan tim menadžera.
Kažu „menadžer radi stvari na pravi način, a lider radi prave stvari.“ Dakle, liderstvo znači efektivnost, a menadžerstvo efikasnost. Lider planira strateški i orijentisan je ka budućnosti, a menadžer planira kratkoročno i orijentisan je na sadašnjost.
Menadžer poseduje znanje, nezavisno ali fleksibilno mišljenje, visoku motivisanost, sklonost ka rešavanju problema, želju za uspehom, radoznalost i smisao za humor.
Lider (uostalom i menadžer) stalno radi na svom usavršavanju i osvajanju novih znanja i veština. Lider se rađa, ali i stvara. On ima harizmu kojom okuplja ljude oko sebe. On ne vodi da bi zadovoljio svoju sujetu, već da bi pomerao granice i nalazio nove puteve u poslovanju. Lider sam gradi svoj autoritet i ne traži ga kroz formu i pravila službe.
Svaki lider ima svoj sopstveni stil vođenja, ali postoje i zajedničke karakteristike liderstva. Svaki lider ima svoj san ili viziju i odlučan je da je ostvari. Tu svoju viziju lider prenosi drugima na način da oni otkriju njen smisao i daju svoj lični doprinos njenom ostvarenju. Lider mora biti dosledan i iskren u svemu što radi i govori i mora biti potpuno svestan svojih jakih i slabih strana. Lider takođe mora biti dovoljno jak da prihvati opravdanu i valjanu kritiku, da zna kada treba odustati a kada zadržati kurs uprkos svemu. Dobar lider ne obećava ono što ne može da ispuni, ne prodaje iluzije, već konkretne rezultate i uspeh. On je energična osoba, entuzijasta, uporan, prilagovdljiv, odgovoran, samoinicijativan, spreman na rizik, na saradnju i pre svega spreman na promene.
Može se lako zaključiti da je liderstvo više od menadžerstva. Biti lider ne znači raditi sve sam, već poput diregenta u orkestru, okupiti što više ljudi u timu koji će zajedničkim snagama i umećem doprineti ostvarenju postavljenog cilja.
Mala je verovatnoća da jedna osoba poseduje sve osobine lidera, zato organizacije treba da okupe ljude koji imaju što veći broj tih osobina i pokušaju da od svakog pojedinca izvuku ono najbolje. Znači bitno je ne ostati sam !

Нема коментара: