17 новембар 2008

E, da čo’ek ima tri uva

Svaki stanovnik Crne Gore ima bar dva mobilna telefona. Prema podacima koje je saopštila crnogorska Agencija za telekomunikacije i poštansku delatnost, u oktobru je bilo ukupno 1,26 miliona korisnika mobilne telefonije što je za četvrtinu više nego u istom mesecu prošle godine. Stepen penetracije iznosi 204,5% i primetan je blagi pad u odnosu na prethodni period.

Tržišni udeo Promontea sa 504 780 korisnika iznosi 39,8% (u padu), T-mobile-a sa 423 420 korisnika - 33,4 % (u porastu) i m:tela sa 340 260 korisnika - 27,4% (u padu). Najviše postpaid korisnika ima T-mobile 43%, slede Promonte sa 40,1% i m:tel 16,5%. U broju prepaid korisnika vodi Promonte sa učešćem od 39,5%, T-mobajl ima 30,77%, a m:tel 29,7%.
Primetno je da je u odnosu na prethodne mesece smanjen i broj poslatih SMS poruka. Najviše poruka, 42% od ukupnog broja, poslato je iz mreže m:tel-a, a slede Promonte sa 39,6% i T-mobile sa 18,4%.

Analiza kretanja na veoma naprednom crnogorskom „mobilnom“ tržištu, zahvaljujući redovnom objavljivanju podataka od strane nji’ove regulatorne agencije, može biti veoma poučna za druge operatore i druga tržišta. Ostaje mobilni broadband kao šansa...

Нема коментара: