17 новембар 2008

Štedi vreme i novac – Telepresence

Telekom Srbija Grupa je uspešno predstavila svoju novu uslugu – telepresence (održavanje sastanaka „uživo“ na daljinu) - najavljenu u maju mesecu ove godine. Instalirane i povezane su telepresence sobe na 4 lokacije (Beograd, Banjaluka, Podgorica i Kosovska Mitrovica). U budućnosti će biti omogućeno i korišćenje telepresence-a ne samo između ovih lokacija, već i sa nekoliko drugih evropskih i vanevropskih gradova. Kako je telepresence usluga zasnovana na IP tehnologiji, njeno korišćenje nema ograničenja „u dometu“. Komercijalna upotreba telepresence-a se očekuje od decembra. Cena usluge će zavisiti od broja učesnika, broja lokacija i vremena korišćenja. Telepresence mogu koristiti i biznis i privatni korisnici, ne samo za susrete i sastanke, već i za održavanje prezentacija, intervjua, kurseva, obuka, konferencija za štampu – što je, po mom mišljenju, čak interesantnije od poslovnih sastanaka.

S obzirom da je i Crnogorski Telekom krajem septembra promovisao telepresence između „svojih DT“ lokacija (Budimpešta, Skoplje, Podgorica), možda će biti ostvarena i partnerska saradnja. Pisao sam već da NGN podrazumeva i ostvarenje partnerskih odnosa između provajdera usluga, mreža i aplikacija.

Нема коментара: