14 јун 2012

VoIP kao novi život


Onomad je objavljeno  da će SBB do kraja ove godine početi da pruža usluge fiksne telefonije. Sa sadašnjim brojem svojih korisnika sigurno mogu napraviti mali potres na srpskom tržištu fiksne telefonije. 

Nedavno sam pročitao da je u Holandiji rast VoIP servisa gotovo istovetan padu broja fiksnih POTS/ISDN pretplatnika, tako da se može pomisliti da fiksna telefonija kroz VoIP doživljava svoju reinkarnaciju. Za to su najviše zaslužni kablovski operatori koji VoIP uglavnom nude kroz triple-play pakete. Ništa ne može zameniti glasovnu komunikaciju i komfor držanja “normalne” slušalice odnosno mikro-telefonske kombinacije, mada ima i pametnjakovića koji “sahranjuju” fiksnu telefoniju.  

Slična situacija je i u SAD, gde čak 30% domaćinstava ima samo mobilni telefon. Tamo je npr. pad broja fiksnih pretplatnika značajan (oko 7-10%), dok je broj VoIP pretplatnika u blagom porastu. U primeni VoIP-a takođe dominiraju kablovski operatori, njihovih je preko 80% VoIP pretplatnika. Sve više se VoIP kombinije i sa mobilnim servisom, a oko 85% VoIP servisa realizovano je kroz pakete usluga.

Ipak, nije fiksni VoIP tolika opasnost za biznis “klasičnih” fiksnih operatora – veća opasnost je mobilna telefonija. U konkurencijskoj sprezi mobilnih operatora i VoIP operatora, klasični telefoni su vrlo zamenjivi. Možda je prilika da se razmisli o promeni biznis modela, jer i vremena se menjaju. Ne kažu danas džaba da inventivnosti nikad nije dosta. Klasična POTS/ISDN telefonija bi mogla da dobije još koju šansu, uglavnom se radi o lojalnim korisnicima. Dok im je takva navika, a naši ljudi nešto i ne vole promene. Ali ako saznaju da VoIP liči...

Нема коментара: