07 новембар 2012

Širom otvoreno za LTE


EU je izgleda rešila da ispuni svoju digitalnu agendu do 2020. godine po kojoj svako domaćinstvo treba da ima broadband vezu sa minimalnih 30 Mbps. Naime, EU je donela odluku o prenameni dela spektra za 3G oko frekvencije 2000 MHz tj. 2GHz. Članice EU treba da usaglase regulativu sa ovom odlukom do kraja juna 2014. godine.

Taj upareni deo spektra ukupne širine 120 MHz (1920-1980 MHz upareno sa 2110-2170 MHz) služiće ubuduće za 4G/LTE. Veliki problem može biti činjenica da je to još jedan dodatni deo spektra koji će služiti za LTE, što malo usložnjava harmonizaciju LTE spektra. Nadajmo se da će proizvođači čipova otkloniti “nedostatke” rada LTE na različitim frekvencijama. Rad LTE na različitim frekvencijama čini korisnike zavisnim od provajdera odnosno mreže, a znači i veću cenu aparata. Regulatorima ostaje kao neka vrsta rezerve i neupareni deo spektra oko 2000 MHz (1900-1920 MHz i 2010-2025 MHz) koji je trenutno namenjen za 3G, ali se u velikom broju zemalja ne koristi. Neupareni deo spektra npr. znači ekonomičniju primenu LTE! Sa širinom kanala od ukupno preko 1000 MHz za implementaciju LTE, čini se da je otvoren put ekspanzivnom razvoju mobilnog broadbanda u Evropi. Samo još da operatori nađu dovoljno para za investiranje. Inače – biće kao za FTTH.

Naravoučenije ove priče je da regulativa (državni organi) može uraditi ono što je neophodno ako se želi ostvarenje nekog cilja. Ako nešto hoćete, naći ćete način i mogućnost! Problem je što nekima ovako više odgovara.

Нема коментара: