18 фебруар 2013

VDSL2 – bakarne parice sa zlatnom podlogom


Servis provajderi širom sveta poslednjih godina ulažu velike napore da dostignu ciljeve za brzi Internet pristup. Podsetimo da je EU proklamovala da so 2020. godine svako domaćinstvo ima protok od bar 30 Mbps do kuće, a bar 50% domaćinstava i svih 100 Mbps. Svi ćemo se složiti da je optika do kuće najbolje rešenje i put kojim treba ići. Optika ima široke mogućnosti da obezbedi velike protoke i ispuni narastajuće potrebe korisnika, ali praktično je neostvarivo i vrlo dugotrajno dovesti optiku do svake kuće ili stana. To bi bio baš kompleksan posao koji bi zahtevao i znatna finansijska sredstva. VDSL2 vectoring tehnologija omogućava
da bitske brzine odnosno protoci na bakarnim paricama mogu biti slični kao po optičkom kablu. 

Optika je „zakon“, ali...

U doba aktuelne ekonomske krize i mobilni i fiksni operatori suočavaju se sa značajnim padom prihoda. Stoga sa razlogom obazrivo gledaju na nove investicije u FTTH. U pogledu budžeta i vremena za primenu (time-to-market), za neke operatore je prihvatljivije i ekonomičnije da koriste FTTB (Fiber-to-the-Building) ili FTTN (Fiber-to-the-Node) tehnologije. Cena primene FTTN tehnologije je u proseku oko tri puta niža od cene primene FTTH. Razlog je jasan: koristi se postojeća bakarna mreža. Sa druge strane, FTTB tehnologija je za oko 30% jeftinija od FTTH, jer nema potrebe za izgradnjom kućne instalacije optičkih kablova – koristi se postojeća bakarna instalacija u zgradi. Za nacionalnu primenu FTTN tehnologije sa VDSL2 bi bilo potrebno oko 3-4 godine, dok bi FTTH zahtevao vreme od 10 do 20 godina. U greenfield situacijama, cena primene FTTH porediva je sa cenom FTTN, a cena izgradnje optičke mreže porediva sa cenom izgradnje bakarne mreže. Zbog toga se bakarne mreže danas grade samo u izuzetnim slučajevima. U današnjim uslovima konkurencije, faktori vreme i novac imaju najveću ulogu u odabiru tehnologije i biznis modela operatora. Prema predviđanjima analitičara broadband tržišta, prognozira se da će 2016. godine u svetu biti oko 400 miliona DSL pretplatnika, nasuprot oko 230 miliona FTTB/FTTH pretplatnika. Krajem 2012. godine, bar jedna trećina domaćinstava u svetu imala je fiksnu broadband liniju. Pomenimo i da većina incumbent operatora u zemljama srednje Evrope (Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska) uveliko koristi VDSL tehnologiju. Svako njeno unapređenje može pomoći incumbent-operatorima u zadržavanju postojećih korisnika pred naletom primene FTTH/FTTB tehnologije od strane alternativnih operatora. Za korisnike je najvažnije da VDSL2 nudi „optičke“ brzine (oko 100 Mbps) i da se svima pruža mogućnost da uživaju u ultrabrzim broadband servisima preko hibridnih bakarno-optičkih mreža.

VDSL2 vectoring

Vektorizacija (vectoring) funkcioniše na sličan način kao poništavanje šuma u audio slušalicama.
VDSL2 vectoring omogućava brzine u download smeru od preko 100Mbps na rastojanjima do 500m. Unapređene su i upstream kakrakteristike koje su u rangu 40 Mbps na rastojanjima 200-500m. Povećani upload je veoma bitan za cloud aplikacije i online storage. Zbog navedenih razloga, tehnologija VDSL2 vectoring se čini vrlo primamljivom za operatore. Njome se poništava šum preslušavanja (međusobni uticaj, interferencija) između parica u kablu tj. između VDSL2 linija. Osim slabljenja na liniji i preslušavanje (eng. crosstalk), naročito ono na daljem kraju (FEXT- far end Xtalk), može da degradira performanse VDSL2 veza čak i do 70%. Efekat preslušavanja na DSL linijama naročito je izražen ako su dužine linija kraće i ako se prenos obavlja na višim frekvencijama (npr. ADSL do 2,2 MHz, a VDSL do 30 MHz).


VDSL2 vectoring radi po jednoj parici na principu „potiskivanja šuma“. VDSL2 vectoring računa interferenciju između svih parica u kablu i generiše signale za potiskivanje šuma u svakoj parici, čime se uspešno eliminiše preslušavanje. Na taj način se koristan signal pojačava od 30-100%. VDSL2 vectoring se može implementirati po trećini cene troškova za FTTH (Fiber-to-the-home). Implementacija VDSL2 vectoring tehnologije podrazumeva montažu kabineta sa DSLAM opremom na postojeće bakarne parice. Da bi se izbegao negativan uticaj na nove vektorizovane linije neophodno je izvršiti softverski upgrade postojećih VDSL2 modema (CPE opreme). Svaka „nevektorizovana“ parica u kablu (u kojoj nije potisnut šum preslušavanja) može negativno uticati na  ostale parice i na rad VDSL servisa. Uslov da ovakav koncept uspešno funkcioniše jeste da sve parice u kablu budu pod kontrolom i upravom istog operatora i da završavaju u istom čvorištu. Ukoliko više operatora koristi isti kabl, oni bi morali da imaju opremu (DSLAM) istog proizvođača. Najbolji rezultati se postižu ukoliko se sve VDSL2 linije u kablu nadziru posredstvom istog sistema za vektorizaciju, koji kontroliše i „reguliše“ šum preslušavanja za sve parice u kablu. U slučajevima raspetljavanja lokalne petlje (local loop unbundling) koncept VDSL2 vectoring ne može se uspešno primeniti, ukoliko imamo različite VDSL2 provajdere „na kablu“. Naime, nije moguće potisnuti šum presušavanja između VDSL2 linija različitih provajdera koje završavaju na različitim DSLAM uređajima i koriste isti bakarni pristupni kabl do pretplatnika. Kako će se rešavati ovo pitanje vezano za unbundling lokalne petlje, posao je za državna regulatorna tela! Napomenimo da je vectoring sistem kompatibilan sa ADSL/ADSL2 tehnologijom i u slučajevima raspetljavanja petlje.

VDSL2 bonding

Usnopljavanjem parica odnosno korišćenjem više parica za prenos istovremeno, moguće je produžiti domet VDSL2 signala i obezbediti veće protoke. Takva tehnika naziva se VDSL2 bonding. Tipično se kombinuju 2 VDSL2 linije, čime se duplira bitski protok korisnika ili se prenosi isti protok na veće rastojanje. Bonding tehnika je naročito popularna u Americi, a mogu je koristiti svi operatori koji imaju višak parica odnosno mogu obezbediti po 2 ili više parica za jednog korisnika. Usnopljavanjem npr. 6 parica i primenom tehnike vectoringa moguće je dostići brzinu 540 Mbps na rastojanju do 700 metara odnosno brzinu 250 Mbps na rastojanju od 1,5 km.

DSL u petoj brzini

Da zaključimo: FTTH je dugoročna strategija, a VDSL2 obezbeđuje da korisnici brže, preko postojećih bakarnih parica, dobiju bolji i atraktivniji servis, ali samo ukoliko se nalaze na do 500m udaljenosti od mrežnog čvorišta. VDSL2 se u tim slučajevima može naplatiti kao premium servis, što će provajderu doneti dodatni prihod. VDSL2 se stalno razvija i unapređuje u cilju produženja „života“ bakarnim kablovima za pružanje novih usluga. Korišćenjem postojeće infrastrukture, operatori ostvaruju značajne uštede. Kombinovanje optičkog i bakarnog pristupa u ponudi TriplePlay usluga je korak u pravom smeru za operatore, jer maksimizira prethodne investicije u mrežu bakarnih kablova i omogućava troškovno prihvatljiv postepeni prelaz na FTTH, koji je bez ikakve sumnje konačno rešenje u pristupnoj mreži. Današnji investitori smatraju da ubrzavanje DSL pristupa novim tehnikama prenosa daje dobre mogućnosti za brži povratak investicija (ROI).

Tehnologiju VDSL2 vectoring razvila je kompanija Alcatel-Lucent, a danas ima preko 20 pilot-projekata u kojima se ova tehnologija primenjuje. Pojedini operatori (Telecom Austria, Belgacom, Turk Telecom) već su uspešno primenili VDSL2 vectoring u svojoj mreži. Prema anketama analitičarskih firmi, oko 40% servis provajdera u svetu planira da implementira tehnologiju VDSL2 vectoringa. Primenom tehnoloških inovacija, tipa VDSL2 vectoring i bonding, bakarna mreža definitivno dobija „zlatnu podlogu“. Ostaje da vidimo da li će se i u kojoj meri domaći vlasnik bakarne mreže (Telekom Srbija) odlučiti za njihovu primenu.

6 коментара:

Vladan је рекао...

Kažeš LL<500m a prvi rezultati bolji od ADSL2+ su već na 800m !
Verovatno misliš na potrebe da se pruže 50Mb+ protoci ?
Zašto je Telekom izašao sa tako opreznom VDSL ponudom nedavno ?
Inače se potpuno slažem sa modelom iskorišćenja postojeće pristupne tehnologije uz postepeno prilaženje korisniku i izgradnja FTTH tamo gde je to novi objekat i prva izgradnja.

Saša Stamenković је рекао...

@Vladan:

Naravno, poređenje je za velike protoke poredive sa optičkom ponudom. Koja je tehnologija i u kom rangu nadmoćnija nije neka novost.

Telekom sa opreznom ponudom - teško da ja mogu da provalim poslovnu politiku najvećeg operatora. Da mogu, verovatno me ne bi pitao ;).

Анониман је рекао...

Molim Vas da obratite paznju na jednu cinjenicu.....ne kaze se operator vec OPERATER!

Saša Stamenković је рекао...

@Anoniman:

E, neka si mi rekao i još anonimno!

Grešiš, ovaj, grešiš, sinak! Shvatićeš razliku jednog dana. Ako bude problema, slobodno se javi.

Анониман је рекао...

Operater može biti u nekom call centru, a operator je pojam za nešto jače od javljanja na poziv :) Glupo je i objašnjavati, ima na google-u, anonimni... Evo i ja ću da budem anonimna, uz naznaku da sam zaposlena kod jednog od velikih operatora

Ljubiša Milivojević је рекао...

Tri godine po objavi članka prešao na VDSL sa 9/1 na 22/2.900m
b.žicom od centrale.
Hvala Saša za članak!