07 март 2009

Fiksna na ledu

Na osnovu podataka sa interneta i nezvaničnih finansijskih izveštaja telekomunikacionih kompanija u našem okruženju o njihovom poslovanju u 2008. godini, evo malog pregleda :

Bugarski operator BTC zabeležio je u 2008. pad neto dobiti od 64% u odnosu na 2007., pre svega usled enormnog povećanja finansijskih troškova (neto dobit 41,7 mil leva ili 21,4 mil €). Ukupan prihod (986,7 mil leva ili 505,4 mil €) im je neznatno veći u odnosu na prethodnu godinu, a prihodi od fiksne telefonije su manji za 9%.

Hrvatski Telekom je ostvario za 6,6% manju neto dobit. Rast prihoda bio je 2,7% pre svega usled rasta prihoda od internetskih usluga za 33,3%, broj ADSL linija za 37% (ima oko 473,000 ADSL korisnika), pad broja fiksnih ptp za 4,1%. EBITDA je je porasla za neznatnih 0,2% na 555 mil €, sa maržom od 45,5%. U prihodu T-HT mobilna učestvije sa čak 58%

Telekom Slovenije je u deželi ostvario 3% veći prihod na godišnjem nivou (ukupno 415,2 mil €), a neto dobit je dosegla 96 mil €, što predstavlja rast za 13%. Grupa Telekom Slovenija je uvećala prihod za 8%, na 851,7 mil €, ali je neto dobit grupe pala za 3% i iznosi 85,9 mil €. Dakle, za sada se ulaže u firme-ćerke.

BH Telekom je zabeležio rast prihoda od 2,5%, ali je uz rast troškova od 4% i neto dobit na godišnjem nivou opala za 4,8%. Elem, prihodi su iznosili 627,5 mil KM (321,8 mil €), a neto dobit 143 mil KM (73,3 mil €). Kažu da su plan za 2008. ispunili u potpunosti.

Telekom Srbija je proteklu godinu završio sa povećanjem prihoda od oko 25% (93,5 mlrd dinara ili oko 98,4 mil €), ali sa smanjenjem neto dobiti za oko 50% u odnosu na 2007. usled velike depresijacije dinara u odnosu na Euro. Neto dobit je oko 6 mlrd dinara (oko 63 mil €). Fiksna telefonija koja u prihodima učestvuje sa oko 53% i sa svojih 3 miliona pretplatnika zabeležila je gubitak od oko 3 mlrd dinara (vest sa Ekonomskog foruma Srbije). To defacto znači da je M:TS, sa svojih oko 5,8 miliona korisnika, ostvario neto dobit od oko 9 mlrd dinara (95 mil €). Nažalost, nedostaju zvanični podaci o poslovanju domaćeg nacionalnog operatora, tako da ostajemo za sada kratki za ozbiljnije poređenje, a treba se porediti sa drugima da bi se videlo koja vam je prava mera.

Sve je ipak zasenio Telekom Srpske čija je neto dobit u 2008. porasla za čak 66% (ili 24,4 mil €) i iznosi 119,2 mil KM (61,1 mil €). Ukupni prihodi Telekoma Srpske (475,4 mil KM) su porasli za 21%, a rashodi za 10%. Učešće zarada u rashodima je smanjeno u odnosu na prošlu godinu i sada iznosi 21%. Uspeh se izgleda duguje procvatu m:tela i snažnom uplivu na tržište Federacije. Nije za zanemarivanje možda ni činjenica da je u razvoj infrastrukture uloženo 168 miliona KM, što je čak 100 miliona KM više nego u 2007-oj.

Nesumnjivo je da u predstojećim godinama krize, operatore čekaju mnogi izazovi. Prostora i ima i nema. Telekomunikacije možda nisu ugrožene kao neke druge privredne grane, ali se u uslovima pojačane konkurencije moraju naći novi putevi ka povećanju dobiti. Naročito će biti osetljiv segment biznis korisnika. Dug preduzeća se opet pokazuje kao zao drug i teško breme u vreme ekonomske krize. Treba prvo počistiti u svom dvorištu i pobediti na domaćem terenu. Odlučivaće finese i nijanse. Posvećenost, analitičnost i dobar tajming. Nemojte sami praviti i smišljati rešenja, već pitajte šta korisnicima treba.

Нема коментара: