03 март 2009

3G u ruci, profit na grani

Penetracija imalaca 3G mobilnih aparata u SAD premašila je istu u razvijenim zemljama Zapadne Evrope (28,4% : 28,3%, podaci iz juna 2008, izvor : comScore). Godišnji prirast broja 3G telefona u SAD iznosio je čak 80% (skok sa 35,6 na 64,2 miliona 3G “korisnika”). U Evropi najveći prirast, a i najviše posednika 3G aparata, imaju Italija sa 67% i Španija sa 75%, a ukupan broj 3G “korisnika” u 5 najrazvijenijih zemalja Evrope (Nemačka, Francuska, Italija, UK, Španija) u junu 2008 bio je 63,4 miliona.

Ove cifre predstavljaju, dakle, samo korisnike sa 3G predispozicijama (posedovanje 3G aparata), a broj stvarnih korisnika 3G data usluga je značajno, značajno manji. Da je drugačije, od tolikih miliona data tj. 3G internet korisnika – operatori bi se ogrdili od para k’o arapski šeici od nafte.

Нема коментара: