07 март 2009

Rast prihoda ište pad dobiti

Evo i malog krokija poslovanja mobilnih operatora sa Balkana :

Hrvatski T-Mobile beleži rast broja pretplatnika za 12,8% na 2,69 miliona uz smanjenje tržišnog učešća sa 47,4% na sadašnjih 45,9% i povećanje prihoda za 6,1% na 4,43 mlrd HRK. Broj postpaid pretplatnika povećao se za 18,4% (tj. 810,600 ptp) i sada čini 59,7% prihoda T-Mobilea. Broj prepaid korisnika je porastao za 10,5% na 1,87 miliona. ARPU je smanjen za 7,9% na 118,5 HRK, a prosečan broj ostvarenih minuta po korisniku ARTU je smanjen za 4% na 122,3 minuta (razlog su promotivni jeftini paketi).
Poslovna dobit (EBIT) povećana je za 16,4% u odnosu na 2007. i iznosi 1,46 mlrd HRK. Prihodi T-Mobile-a čine 50,2% ukupnih prihoda T-HT grupe.

Hrvatski Vipnet u 2008. ostvario je prihod od 523,6 mil € što je porast od 1,8%. Bruto dobit (EBITDA) manja je za 4,8% i iznosi 200,1 milion €, a neto dobit (EBIT) je 7,4% manja nego u 2007. i iznosi 126,6 mil €. Razlog smanjenja dobiti su povećane investicije od 73,6 mil € (ukupno oko 800 mil € investicija od početka poslovanja). Vipnet je takođe smanjio svoj tržišni udeo u protekloj godini sa 43% na 42,2%. Broj korisnika je povećan za 14,1% na 2,5 miliona, pri čemu je trenutno 22,8% postpaid korisnika (za 2,3% više nego u 2007.). ARPU je manji uprkos povećanju broja korisnika i iznosi 14,7 €.

Promonte-Telenor, mobilni tržišni lider u CG, ostvario je prihod od 94,2 miliona € što je 1% manje nego u 2007.. Poslovna dobit EBITDA (bruto dobit) beleži pad od 7% i iznosi 39,6 mil €. U Promonte-u kažu da su povećali broj postpaid korisnika i prihode od interkonekcije, dok su prihodi od roaminga i prepaid korisnika nešto niži od očekivanih.

Telenor je u Srbiji u 2008. ostvario neto dobit od oko 84 miliona €, što je povećanje od 70% na godišnjem nivou. Ukupni prihodi su, zahvaljujući prihodima od roaminga i prodaje telefiona, veći za 8% i iznose 364 miliona €. Bruto dobit EBITDA je sa 122 mil € u 2007. povećana u 2008. na 164 miliona €. Telenor ima ukupno 2,84 miliona korisnika i tržišni udeo od 35% (pad u odnosu na 2007.).

Treći operator u Srbiji VIP je u 2008. zabeležio poslovni gubitak od 88,7 miliona €, što je 22% više u odnosu na 2007. Prihodi su povećani 3,3 puta i iznose 59 miliona €. Bruto gubitak (-EBITDA) iznosi 37,2 miliona € i to je 28,7% manje nego u 2007. VIP je povećao broj pretplatnika za 78,4% na 908,000 uz tržišno ućešće od 9,1%. U širenje mreže i potpunu pokrivenost teritorije, VIP je prošle godine investirao oko 93 miliona €.

Na mobilnim tržištima sa visokom penetracijom, kakav i jeste slučaj u balkanskim zemljama, tržišno učešće, koje se meri brojem aktivnih SIM kartica, nije najsrećniji parametar za merenje uspešnosti operatora. Mnogo bolji indikator je ostvareni prihod i ostvareni saobraćaj, ne samo kao merilo uspeha nego i kao merilo (ne)ostvarenog potencijala. Oni koji se oslanjaju na postpaid bazu imaće, po meni, stabilniji prihod od onih sa prevlađujućom bazom prepaid korisnika, a rast data i internet usluga ostaje kao šlag na torti.

Нема коментара: