29 јануар 2012

Skype-om preko granica


Neoboriva je istina da je Internet je promenio svet i promenio tržište telekomunikacionih usluga. Otvorenost Internet uticala je na smanjenje cena mnogih usluga. Jedna od “najpogođenijih” je međunarodni telefonski saobraćaj, koji konstantno opada i pored smanjenja cena telefoniranja! Razlog tome je, pogađate – Skype! 

Nedavno istraživanje kompanije TeleGeography pokazuje da rast međunarodnog telefonskog saobraćaja u prošloj godini globalno iznosi 4% (ukupno 438 mlrd minuta). Rast međunarodnog (border cross) saobraćaja Skype-to-Skype u prošloj godini globalno iznosi 48% (ukupno 145 mlrd minuta). Primetite da je ipak međunarodni saobraćaj koji “nose” telefonske kompanije po količini tri puta veći od Skype saobraćaja. Ali, važni su trendovi koji su, bez obzira na količine saobraćaja, potpuno suprotni. Iz grafika dole može se uočiti da se trend povećanja količine međunarodnih razgovora godinama održava na praktično konstantnom nivou (CAGR prosečno oko 13%), što je veoma interesantan podatak o potrebi globalne komunikacije.


Ako snižavate cene, onda kompenzaciju morate tražiti u povećanju obima usluge. Telco operatori su prinuđeni da snižavaju cene međunarodnih poziva da bi nekako odoleli Skype-u. Ipak pogubno po njih može biti dalje vremensko tarifiranje razgovora. U eri Interneta, to deluje pomalo arhaično. Danas pored Microsoftovog Skype-a, imate i Apple-ov FaceTime i druge voice aplikacije. Korisnici će imati sve više mogućnosti za obavljanje međunarodnih razgovora zaobilaženjem telefonskih centrala. Primetili ste sigurno da Skype sada, osim računara, tableta i svih mogućih smartfonova, imaju i tzv. Smart televizori. Osim besplatnih razgovora, prednost Skype-a je i mogućnost vizuelnog doživljaja sagovornika. Međunarodni pozivi, kao biznis telekom-operatora, postaju zanemarljivi. Manjak prihoda treba kompenzovati na drugoj strani, a to postaje sve teže. Ovo je još jedan segment koji pokazuje neophodnost transformacije telekom-operatora.

Нема коментара: