06 април 2013

IPTV do stotke u 2013.


Prema istraživanjima kuće Piramid Research, krajem 2012. godine bilo je oko 84,5 miliona IPTV pretplatnika u svetu. Očekuje se da će magična brojka od 100 miliona biti nadmašena tokom ove godine. Predviđa se da će 2017. godine u svetu biti oko 180 miliona IPTV pretplatnika (ptp). Broj IPTV ptp u svetu je u periodu 2008-2012 rastao godišnje po stopi od 40%. Tri velike zemlje dominiraju sa ukupnom bazom od 53% ukupnog broja IPTV ptp, a to su Kina, SAD i Francuska (svaka ima preko 10 miliona ptp).  Penetracija IPTV varira po regionima, najveća je u zapadnoj Evropi i Severnoj Americi, 14.4% i 8,8%, respektivno. IPTV ima 9,3% učešća na globalnom tržištu pay-TV pretplatnika. Očekuje se da taj procenat učešća poraste do 2017. godine na 16%.

Prema poslednje objavljenim podacima RATEL-a, slična je i penetracija IPTV-a u Srbiji. Sa ICT-ifikacijom Kine, sve svetske statistike postaće praktično neupotrebljive tj. moraće Kinu posebno da prikazuju u odnosu na ostatak sveta da bi neki prikaz imao smisla. Sami zaključite da li je IPTV ozbiljna pretnja kablovskoj TV, a još kad dođe era digitalne TV sa mogućnostima efikasnog prenosa TV signala kroz etar...

Нема коментара: