28 април 2013

Milojko u sridu


Ponavljanje je, kažu, majka nauke, a priča o prodaji Telekoma se ponavlja. Dopada mi se pristup u “Novostima” – jedan od osvedočenih branitelja protiv jednog od racionalnih analitičara stvarnosti. Jedan sa iracionalnim i klimavim argumentima i hipotezama, drugi sa realnim posmatranjem i utemeljenom argumentacijom.

Gospodin Mlađen Kovačević, naš stari znanac na ovom blogu, smatra da još uvek nije vreme za prodaju, “delimično i zbog krize koja se i dalje oseća u Evropi, pa ni eventualni kupci ne bi bili spremni da plate pravu cenu.” Dobro je što gospodin Kovačević zna pravu cenu. Ne veruje (i dalje) u domaće državno upravljanje kompanijom i smatra da je rešenje dovesti na nekoliko godina menadžment iz inostranstva. Pitao bih ovako javno gospodina Kovačevića šta fali aktuelnom menadžentu, ako se zna da su vrhunski plaćeni?
S druge strane, Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta, smatra da će „Telekom“ iz godine u godinu biti sve manje profitabilan. Delom baš zato što je državni, a delom i zato što su najbolji dani telekomunikacionih kompanija - prošli.

... „Telekom“ ima konkurenciju tako da ne postoji razlog da se ne proda. Verujem da će mu, ako ostane u vlasništvu države, padati tržišni udeo. Kompanije iz telekomunikacija više ne zarađuju kao pre dve decenije ili početkom veka. Udeo će mu padati i zato što ima višak zaposlenih, a i država nameće kvazifiskalne obaveze, kao što su razna sponzorstva. Državi daje i polovinu profita, umesto da ulaže u dalji razvoj. To ga usporava, a njegovi konkurenti ulažu sve više i ne moraju da imaju previše zaposlenih. I korporativno upravljanje ranijih godina nije bilo na pravom nivou. To što daje u budžet svake godine je veoma malo u odnosu na zaradu od prodaje..... prihod od prodaje „Telekoma“ mogao da se iskoristi za pokrivanje deficita narednih nekoliko godina. Tako bismo izbegli dalje zaduživanje. Postoji mogućnost i da tim novcem otplatimo neke skupe zajmove.

Profesoru Arsiću mogu samo da čestitam na konciznoj, snažnoj i preciznoj argumentaciji koju bih i ja 'ladno potpisao! Nažalost, to je sve realno tako!

Stari provodadžija i mlađan lovac na investitore kaže da su se “sa svih strana sveta” ponovo sjatili (baš uoči Uskrsa) da traže “zlatnu koku”, a on je čovek kome se veruje. Samo da vidimo na koju ćemo stranu sveta da se okrenemo kada prestanemo da se vrtimo u krug.

Argumenti - za i protiv, ja se za to zalažem! Jasno, bez uvijanja i bez predrasuda! Ko (od ozbiljnih urednika ozbiljnih novina) hoće jednu pravu analizu i benchmarking, zasnovane na javno dostupnim podacima, neka se javi!  Moj blog, nažalost, zbog svoje usko-stručne tematike, nije toliko uticajan, a ovo je stvar od šireg društvenog značaja. 

Нема коментара: