13 фебруар 2008

NGN na kilo

Iako na srpskoj telekomunikacionoj sceni nema nekih bitnih dešavanja, poneki članak ili saopštenje zaslužuju obradu : ovaj je taj, samo sa prepakovanim naslovom. E, u tom naslovu najavljuje se senzacionalno otkriće da se „uvodi Triple-play NGN mreža“. A da moji čitaoci ne bi bili i ostali u zabludi, Triple-play nije nikakva mreža, već skup tri tipa usluga (VoIP, HSI, IPTV). Bolje rečeno, Triple-play je marketinški naziv za paket korisnih usluga koje dobijate po jedinstvenoj (povoljnijoj) ceni na jedinstvenom računu. Šta zaista sadrži triple-play usluga – zavisi od raznih okolnosti, mogućnosti, želja i potreba, kako operatora tako i korisnika (cena paketa, uslovi za VoIP, uslovi za Internet pristup, „obogaćenost“ IPTV servisa, itd).

Drugi nagoveštaj koji zaslužuje pažnju je uvođenje mreža sledeće generacije (NGN) u postojeći telekomunikacioni sistem“ : kako protumačiti - više komada mreža da se nakalemi (da ne kažem nabudži) ili lepše rečeno integriše u postojeći sistem. Valjda postojeća mreža treba polako da se utapa tj. zameni sa NGN, a ne obrnuto ?! A nije u pitanju ni više mreža (množina!) sledeće generacije, već je NGN jedan jedinstveni entitet. Upravo je to i cilj NGN : umesto sadašnjih nekoliko mreža za različite servise – jedna mreža za sve servise.

NGN je paketska (u suštini IP orijentisana) mreža koja koristi različite (pre svega širokopojasne) tehnologije da bi korisnicima omogućila korišćenje različitih usluga po principu „uvek i svuda“. Glavna karakteristika NGN mreže je odvojenost dela zaduženog za isporuku servisa od transportnog dela mreže. Ovakav koncept omogućava korisnicima da koriste usluge bilo kog i ne samo jednog servis-provajdera. To znači i da iste usluge mogu koristiti i fiksni i mobilni pretplatnici (tzv. konvergencija usluga). NGN mreža je kompatibilna sa postojećom mrežom i korisnici, i jedne i druge i preko jedne i preko druge, međusobno mogu bez ikakvih problema da komuniciraju.

Nisam mogao da se ne zapitam čemu ovakav egzibicionizam sa bombastičnim terminima, osim ako ovo nije (a kanda jeste!) specijalno sročeno izvinjenje pretplatnicima što im se neznatno menja broj ali ne i status dvojnika, „dok se ne realizuju svi potrebni uslovi za njihovo prebacivanje na digitalne sisteme, ili pak, na mrežu nove generacije.“, a tada će moći da koriste i najpouzdanije servise nove generacije“.

Pisao sam i ranije, važan je nivo saopštenja, plus - lepo, jasno, korektno i pošteno objasniti korisnicima o čemu se radi. Poverenje za poverenje. Jer sigurno ima i onih koji pomalo misle, a nešto i znaju. A oni bi trebalo te preporuče kod onih koji ne znaju...

Uvek može bolje, treba samo pronaći ko može i ko zna ! Vreme je da se «sledeća generacija» uvede i u odnose sa javnošću, tzv. PR.

Нема коментара: