09 фебруар 2010

Prognoza za broadband

Prema analizi ABI Research, krajem 2014. godine broj fiksnih broadband pretplatnika u svetu dostići će cifru 520 miliona, a od tog broja 106 miliona će biti FTTH pretplatnici. Krajem 2009. bilo je 422 miliona broadband pretplatnika (što je 9% više nego krajem 2008. godine) i 44 miliona FTTH ptp.
Rast broadband penetracije podstaknut je sve većim brojem servis provajdera koji nude triple-play usluge i padom cena, kako opreme tako i usluga.
U odnosu na tehnologije pristupa, 65% današnjih BB korisnika ima DSL pristup, 25% kablovski i 11% optiku.
Ukoliko se predviđanja analitičara ABI Research obistine, rast broja FTTH/FTTB ptp odvijaće se po stopi od oko izvrsnih 20% godišnje, računato za period 2008-2014.
Da bi pokazali kako je svetska statistika varljiva, napomenimo da azijsko područje u ukupnom broju BB ptp danas učestvuje sa čak 84%! U BB penetraciji prednjače Japan i Južna Koreja, a kompanija NTT je najveći fiber BB operator sa oko 12 miliona ptp.

Prihod od prodaje DSL, cable i PON opreme u svetu doživeo je u 2009. godini pad od 9%, ali naravno, za 2010. se predviđa njegov porast od 3%, čemu će naročito doprineti PON i DOCSIS 3.0 oprema. Eto, nisu samo naši iz Vlade optimisti.

Нема коментара: