09 јун 2011

Smartfonizacija

Predviđanja o rastu penetracije smartfon aparata na razvijenim tržištima se izgleda ostvaruju, a i ono o čemu sam ja pričao na prvom srpskom Mobile Monday skupu. U SAD danas, 234 miliona građana ima mobilni telefon među kojima ima skoro 75 miliona onih koji imaju smartfon. U poslednjem tromesečju rast broja smartfona je čak 13%. Među smartfon aparatima dominiraju oni sa Android OS. Ima ih 36,4%. Sledi Apple-ov iOS sa 26% korisnika i RIM-ov mobile OS sa 25,7%. Microsoft i Palm OS su među prvih pet, sa tek 6,7% odnosno 2,6% tržišta. Samo Androidi i iOS beleže rast prodaje, svi ostali stagniraju. Među robnim markama smartfon telefona dominira Samsung sa 24,5%, slede LG sa 20%, Motorola sa 15,6%, Apple sa 8,3% i RIM sa 8,2%.

Svoje smartfon aparate korisnici najviše “troše” za slanje tekstualnih poruka (68,8%). Njih 39,1% ih koristi za browsing, 37,8% za download aplikacija, 28% za socijalne mreže i blogove, 26,2% za igre, a 18% za slušanje muzike. Smartfon aparati su očigledno sprava za sve (američke) ukuse i sve prilike.

Нема коментара: