28 јануар 2009

Tenderčak, tenderčak, telefon !

Ministarka MTID ipak očekuje nekoliko kandidata za novog fiksnog operatora, jer u oblasti telekomunikacija i pored opšte krize ipak stalno kaplje. Rešenost da se raspiše tender je izgleda ozbiljna i to svakako treba pozdraviti. Ona je izrazila nadu da će korisnici moći da izaberu pakete usluga bar po meri svog džepa, jer, kako sam razumeo, sumnja da će se cene nešto značajno smanjiti. Na pitanje o velikom broju postojećih dvojnika, (oko 200.000) ministarka u skladu sa već ustaljenom demokratskom praksom lakonski konstatuje da "ono što vam nije goruće pitanje uvek se ostavlja za drugi neki trenutak" i da zbog niskih usluga fiksne telefonije „Telekom Srbija nije ni imao dovoljno sredstava da investira u fiksnu telefoniju, nego da je morao da investira u mobilnu telefoniju, kako bi održao korak sa konkurencijom, što je dovelo do sporijeg rešavanja tog pitanja.

Svakom dobronamernom građaninu i patrioti indikativna je briga ministarstva da podstakne razvoj telekomunikacionog tržišta, kao i nivo razumevanja stanja i problematike. Zaista se trude da sa svima budu „lepo“, otvorenog srca i u dobrim odnosima i tu im se nema šta zameriti. U to ime, i ja sam rešio da ih ohrabrim i dam par sugestija kojima je možda bilo mesta i na ranije pominjanoj debati o Akcionom planu :

Razvoj telekomunikacionog tržišta i razvoj telekomunikacionih usluga neće biti moguć bez :
- raspetljavanja lokalne petlje (tj. mogućnosti pristupa lokalnoj petlji svih operatora pod jednakom uslovima)
- prenosivosti pretplatničkog broja (tj. mogućnosti za korisnike da s promenom operatora zadrže svoj pretplatnički broj)
- uvođenja konkurencije u sektor fiksne telekomunikacione mreže, sa više operatora i servis provajdera.

Frekvencijski spektar treba urediti i podeliti svima zainteresovanima (ko da više, ali ne manje od !) nacionalne, a po potrebi i mogućnostima i regionalne frekvencije za pružanje wireless usluga. Definisati uslove izgradnje telekomunikacione infrastrukture, uz minimalne takse, kao i uslove korišćenja infrastrukture u privatnim i poslovnom zgradama i objektima.
Operatori će platiti licence, dozvole, PDV na pružene usluge, zaposliće desetine ili stotine radnika, korisnici će se edukovati, stvaraće se navika i potreba za raznim e-pogodnostima, a sve je to korist za državu Srbiju (ako to nekoga uopšte interesuje) ! Ne razumem koji se uslovi još čekaju i šta u ovoj oblasti ima nejasno, osim ako se ne čekaju neki posebno odabrani i nafatirani da počnu da se bave telekomunikacionim biznisom. Mislim, zvanično.

Нема коментара: