24 октобар 2010

Zar se i to može?

France Telecom je smanjio cene poziva u svojoj mreži za 25%, što će ga koštati dobrovoljnog gubitka prihoda od 30miliona €. Posle 30 godina, rešili su da ukinu sistem zonskog tarifiranja novim tarifnim modelom jedinstvene cene po pozivu. U dnevnoj tarifi (period intenzivnijeg saobraćaja) cene su smanjene za 55%, a u noćnoj (period slabog saobraćaja) čak za 65%. Za njihovih oko 7 miliona pretplatnika, 5 minuta razgovora u dnevnoj tarifi sada će koštati oko 20 eurocenti manje.
Prihod France Telecoma u prvoj polovini ove godine opao je za 2% (iznosi 11,5 mlrd €). Ali eto, odlučili su se da učine svojim korisnicima.

Neki bi potrošnju odnosno tražnju podsticali povećanjem plata u državnim preduzećima, a Francuzi su rešili da probaju snižavanjem cena. Fiksna telefonija ionako treba da se plaća kroz paušal, dovoljno je ona zaradila za svog veka. Operatori bi trebalo da u drugim segmentima traže modele za zaradu. Malo više inovativnosti ne bi škodilo.

Нема коментара: