11 октобар 2007

Vesti sa Broadband Foruma

Na Broadband World Forum Europe, koji se upravo održava u Berlinu, moglo se čuti da je broj IPTV korisnika u svetu u proteklih godinu dana (do 30.06.2007.) porastao za 179% i dostigao cifru od 8 miliona. U Evropi je taj rast bio još veći i iznosio je 231%, što u brojkama predstavlja novih 3 miliona korisnika ili ukupno u zbiru blizu 5 miliona IPTV korisnika. Najveći uspon beleže IPTV tržišta Francuske i Hong Konga.

Na ovom forumu saopšteno je i da DSL još uvek ima najveći rast u broadband pristupu i da trenutno ima preko 200 miliona DSL korisnika u odnosu na ukupno 313 miliona BB korisnika u svetu. Pored DSL pristupa, kablovske BB veze (coax) učestvuju sa 22%, a FTTx sa nešto više od 10% svih broadband veza u svetu.

Može se konstatovati da DSL ostaje najznačajniji pristup u isporuci bandwith-hungry sadržaja i usluga, a da IPTV sve više postaje realnost na zrelim i pogodnim tržištima.

1 коментар:

Анониман је рекао...

Da li je srpsko trziste zrelo za IPTV